Velkommen til Hjorteviltbørsen

Her kan du skrive kommentarer og legge med bilder relatert til jakt.
NB: I gjesteboken rapporterer du IKKE felt elg eller hjort som skal med i børsen.

9. sep, 2021

Trond Grønmo

I 2020 ble det felt 54 elg av 58 tildelte. 54 felte elg (100 %) ble meldt til hjorteviltbørsen.

28. aug, 2020

Trond Grønmo

I 2019 ble det felt 47 elg av 58 tildelte. 43 felte elg ble meldt til hjorteviltbørsen.

29. jan, 2019

Trond Grønmo

I 2018 ble det felt 57 elg av 63 tildelte. 54 felte elg (95 %) ble meldt til hjorteviltbørsen.

10. nov, 2016

Trond Grønmo

I 2016 ble det felt 60 elg. 55 (91%) av disse ble rapportert til Hjorteviltbørsen, som er en mye bedre rapportering enn i fjor. Siden er mye brukt, det viser telleren nederst til høyre på siden. Det tas sikte på å videreføre børsen også til neste år.

19. sep, 2016

Trond Grønmo

Informasjon om CWD (skrantesjuke) hos hjortevilt finnes under et nytt menypunkt. Der er også link til hjorteviltregisteret der du kan søke på innsendte prøver og se statistikk på CWD-prøver.

11. feb, 2016

Trond Grønmo

Etter første sesong 2015 med Hjorteviltbørsen i Sømna kan bruken oppsummeres slik: 44 av 76 felte elg (58%) rapportert, og 7 bilder av elg er presentert. 7 av 7 felte hjort (100%) rapportert, og bilder av samtlige felte hjort. Det hadde vært ønskelig med
større oppslutning om å rapportere elg til børsen. Veldig god rapportering av hjort. Hjorteviltbørsen i Sømna vil være i drift også i jaktsesongen 2016.

30. aug, 2015

Odd Arne Abrahamsen

Dette blir bra