Felt dato / vald - dyr /spir - skytter / bilde (se fotoalbum)

6.10.20/Grøttheim/Kolle/73 kg/Sidre Abrahamsen (Bilde 1)

6.10.20/Grøttheim/Bukkekalv/33 kg/Sindre Abrahamsen (Bilde 1)