Felt dato / vald - dyr /spir - skytter / bilde (se fotoalbum)

04.10.18 / Seljemark / 1,5 års okse / Vidar Hjelmseth

10.10.18 / Dale-Arnes / Kukalv(Tvilling) / Odd-Arne Flatås (Bilde 1)

10.10.18 / Kjørsvik / Ku / Jøran Moen

10.10.18 / Kjørsvik / 1,5 års okse / Harald Haugen

11.10.18 / Kjørsvik / Okse 8-spir / Henning Petersen (Bilde 5)

11.10.18 / Dale-Arnes / Okse 1,5 år / Erlend Andre Dahle (Bilde 2)

11.10.18 / Dale-Arnes / Oksekalv (Tvilling) / Steinar Fagernes (Bilde 3)

11.10.18 / Rørmark / Okse-10 Spir / Svein Arve Leitvoll (Bilde 4)

12.10.18 / Kjørsvik / Kukalv (tvilling) / Torstein Graven

12.10.18 / Mardal / Ku / Jørn Mardal

12.10.18 / Mardal / 1,5 års okse / Jørn Mardal

12.10.18 / Mardal / 1,5 års okse / Kristian Moen

12.10.18 / Dale-Arnes / Kvige / Marthe Amalie Dahle (BIlde 6)

12.10.18 / Våg / Okse 6-spir / Glenn Cato Slåttøy (Bilde 7)

12.10.18 / Våg / 1,5 års okse / Edvin Olsen

12.10.18 / Sund / Okse 14-spir / Nils Ivar Sund (Bilde 8)

13.10.18 / Ånvik-Husand / Kvige / Magnor Grøttheim (Bilde 9)

13.10.18 / Ånvik- Husand / 1,5 års okse / Olve Haugen (Bilde 10)

13.10.18 / Ånvik-Husand / Okse 5-spir / Magnor Grøttheim

13.10.18 / Ånvik- Husand / Kukalv (Tvilling) / Petter Rønning

13.10.18 / Mardal / Okse 8-spir / Roy Grøttheim (Bilde 11)

13.10.18 / Dale-Arnes / Ku / Ole Arnfinn Reinfjord

13.10.18 / Ursfjord / Ku / Roger Svingen

13.10.18 / Ursfjord (Holand) / Kvige / 115 kg / Simon Kolsvik

14.10.18 / Ånvik-Husand / Kvige / Magnor Grøttheim (Bilde 12)

14.10.18 / Kjørsvik / Kvige / Harald Haugen

15.10.18 / Hjelmset / Okse 5-spir / Selma Marie Hjelmseth (Bilde 13)

17.10.18 / Grøttheim / 1,5 års okse / 117 kg / Sindre Abrahamsen (Bilde 14)

19.10.18 / Grøttheim / Okse 5-spir / Jørgen Hass (Bilde 17)

19.10.18 / Mardal / Kvige / Jørn Mardal

19.10.18 / Mardal / Kalv / Thomas Baustad

19.10.18 / Mardal / Ku / Håvard Knygh

20.10.18 / Mardal / Kalv / Steinar Mardal

20.10.18 / Mardal / Kvige/ Hans Ivar Kvalvik

20.10.18 / Våg / Kalv / Adrian Sande

20.10.18 / Grøttheim / Ku / Jørgen Hass

20.10.18 / Ånvik-Husand / Okse 4-spir / Olve Haugen

20.10.18 / Ursfjord / Kukalv / Jørgen Laukholm (Bilde 15)

20.10.18 / Dale Arnes / Okse 5-spir / Marthe Amalie Dahle (Bilde 16)

20.10.18 / Ursfjord / 1,5 års okse / Kristian Wærstad

20.10.18 / Ursfjord / Kalv (tvilling) / Charles Storvik

21.10.18 / Grøttheim / Kalv / Jørgen Hass

26.10.18 / Ursfjord (Holand) Kalv / 54 kg/ Arild Barlien

26.10.18 / Okse 10-spir / 200 kg/ Erik Sund

27.10.18 / Ånvik-Husand / Kalv / Magnor Grøttheim

27.10.18 / Dale-Arnes / Okse 4-spir / Kjell Reitan

27.10.18 / Sund / Kukalv / Finn Arne Sund

28.10.18 / Ursfjord / Kvige / Fred Omar Nordhus

3.11.18 / Rørmark / 1,5 års okse / Gøran Heimen

3.11.18 / Rørmark / Ku / Ida Kjærstad

3.11.18 / Teisdalen/ursfjord / 1,5 års okse / Marthe Amalie Dahle ( Bilde 18)

10.11.18 / Dale-Arnes / Kvige / Tor Reitan

9.12.18 / Ursfjord / Okse 6-spir / Erik Sund

11.12.18 / Kjørsvik / Kalv / Svein Reitan (Bilde 19)

I 2018 ble det felt 57 elg av 63 tildelte. 54 felte elg (95 %) ble meldt til hjorteviltbørsen.