Felt dato / vald - dyr /spir - skytter / bilde (se fotoalbum)

3.10.19 Seljemark/ Kukalv/ Vidar Hjelmseth

10.10.19 Dale-Arnes/ Kvige/ Kristoffer Kleiven(Bilde 1)

10.10.19 Rørmark/ Ku/ Svein Arve Leitvoll

10.10.19 Våg/ Ku/ Karl Erik Rørmark

11.10.19 Våg/ Oksekalv/ Hilde Wågan Olsen

11.10.19 Mardal/ Kvige/ Kristian Moen 

11.10.19 Rørmark/ Okse 5-spir/ Alex. Larsen

11.10.19 Grøtheim/ Okse 1,5 år 2-spir/ Ronny Solbakken (Bilde 2) 90 kg

11.10.19 Sund/ Kukalv/ Nils Ivar Sund

11.10.19 Sund/ Okse 8-spir/ Odd-Hermann Kristiansen

12.10.19 Vik-Husand/ Okse 9-spir/ Tor Helge Bjøru (Bilde 3)

12.10.19 Ursfjord (Holand)/ Ku/ Ådne Holand (Bilde 4)

12.10.19 Kjørsvik/ Oksekalv/ Rune Hjelmseth

12.10.19 Kjørsvik/ Okse 6-spir/ Jon Egil Aune

12.10.19 Dale-Arnes/ Ku/ Erlend Andre Dahle

12.10.19 Mardal/ Oksekalv/ Kristian Moen

13.10.19 Rørmark/ Kukalv/ Ole Jacob Kristansen

13.10.19 Vik-Husand/ Oksekalv/ Magnor Grøttheim

13.10.19 Vik-Husand/ Okse 1,5 år 2-spir/ Magnor Grøttheim (Bilde 5)

13.10.19 Mardal/ Okse 1,5 år 5-spir/ Jørn Mardal

13.10.19 Mardal/ Ku/ Tobias Knygh (Bilde 10)

13.10.19 Mardal/ Kvige/ Tobias Knygh

13.10.19 Grøtheim/ Okse 8-spir/ Sindre Abrahamsen (Bilde 6) 190 kg

13.10.19 Grøtheim/ Kukalv/ Sindre Abrahamsen (Bilde 7) 76 kg

18.10.19 Kjørsvik/ 1,5 års okse/ Rune Hjelmset og Trond Haugen

19.10.19 Vik-Husand/ Kvige/ Olve Haugen

19.10.19 Vik-Husand/ Kvige/ Konrad Sørgård 

19.10.19 Våg/ Okse 7-spir/ Ronald Jacobsen og Helge Johansen 185 kg

19.10.19 Mardal/ Kukalv/ Trygve Mjølhus

19.10.19 Dale-Arnes/ Okse 7-spir/ Ole Arnfinn Reinfjord( Bilde 8)

19.10.19 Dale-Arnes/ 1,5 års okse 3-spir/ Marthe Amalie Dahle (Bilde 9)

20.10.19 Vik-Husand/ Oksekalv/ Kjell Olav Sørgård

20.10.19 Mardal/ 1,5 års okse/ Steinar Mardal

21.10.19 Mardal/ Okse 10-spir/ Håvard Knygh

21.10.19 Ursfjord/ Kvige/ Marius Storvik

26.10.19 Dale Arnes/ Okse 13-spir/ Johan Heggdal

2.11.19 Hjelmseth/ Kvige/ Selma Hjelmseth

2.11.19 Ursfjord/ Kvige/ Magnus Brekk

2.11.19 Dale-arnes/ Kukalv/ Erlend Andre Dahle

3.11.19 Dale-Arnes/ Kvige/ Geir Arne Øyan

9.11.19 Grøtheim / Kukalv/ Martin Skog (Bilde 11) 83 kg

9.11.19 Kjørsvik/ Kvige/ Torstein Graven

17.11.19 Grøttheim/ Ku/ Sindre Abrahamsen