Hjortebukk felt av Hanne Molde 1.10 på Ursfjord jaktfelt

Felt dato / vald - dyr /spir - skytter / bilde (se fotoalbum)

1.9.22 / Grøtheim / Hjortebukk 6-spir / Sindre Abrahamsen / 103 kg (Bilde 1)

1.10.22 / Ursfjord / Hjortebukk 2-spir / Hanne Molde / (Bilde 2)